Archivo | News RSS for this section

¡El MIJS estrena página web!

Un Máster que deja huella

Éste es nuestro lema, y con el punto de mira en el curso 2018-19 inauguramos nueva web con toda la información relativa al Máster Juventud y Sociedad, una formación superior oficial reconocida por la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España que tiene como objetivo ofrecer una oferta educativa de tercer ciclo en el ámbito de la investigación, la intervención y las políticas públicas de juventud. La versión en castellano e inglés de la web está en construcción, por ello a continuación os ofrecemos la información más importante sobre estos estudios:

LOGO-3

El MIJS ofrece una formación con vocación interuniversitaria e interdisciplinaria que se dirige a profesionales, investigadores e investigadoras, y personal docente que trabajan o aspiran a trabajar en este sector. Además el MIJS es mucho más que estudiar un máster, deja huella. Por una parte, forma especialistas en el ámbito de ja juventud, y de la otra, proporciona una experiencia que va más allá de las aulas.

 

Razones para cursar el máster

 • Impartido en 6 universidades públicas catalanas
 • Equipo de profesorado experto y orientado por un consejo asesor
 • Aproximación interdisciplinaria, teórica y práctica, en el ámbito de la juventud
 • Posibilidad de alojamiento en albergues de juventud
 • Viaje de estudios en el extranjero

 

Duración, calendario y horario

60 ECTS; un curso académico de octubre a septiembre; sesiones presenciales, mayoritariamente los viernes por la tarde y los sábados por la mañana.

 

Idiomas de docencia

Catalán: 50 % Castellano: 30 %  Inglés: 15 %  francés: 5 %. La lengua de docencia se adaptara para los estudiantes iberoamericanos.

 

Salidas profesionales

Según las materias elegidas, el itinerario formativo realizado a lo largo del máster el estudiante estará capacitado para:

 • El análisis, la dirección y la gestión de programas, centros y servicios de juventud.
 • El análisis, la dirección y la gestión de políticas de juventud, con todo lo que conllevan de diagnóstico, diseño, aplicación y evaluación de planes, programas y proyectos.
 • La acción directa con jóvenes. El trabajo juvenil.

Con la formación adquirida, se podrá acceder a perfiles profesionales como:

Técnicos de juventud, técnicos de educación, técnicos de cultura, dinamizadores juveniles, responsables de equipamientos y programas juveniles, directores y coordinadores de entidades y servicios juveniles, mediación intercultural y resolución de conflictos, informadores juveniles e investigadores en materia de juventud, entre otros.

 

Contacto y más información

Facultat d’Educació i Psicologia Universidad de Girona

Plaça Sant Domènec, 9

Campus Barri Vell

17004  Girona

Más información

 

Anuncios

Treballant per ser, construint per fer! Fundació Princesa de Girona (FPdGi)

Són moltes les capacitats, habilitats, aptituds i actituds que alberguen en el cap, cor i cos dels i les joves. Com bé apunta la pedagogia de Pestalozzi, el cap fa referència a la capacitat del subjecte per reflexionar, elaborar conceptes o idees…. El cor és caracteritzat per tot aquell món de sensibilitats o experiències en el què està submergit la persona. I el cos seria el què acaba fent el subjecte, provocat per el què és i requerit per el què ha de ser (Soëtard, 1994).

Aquesta pedagogia ens convida a relacionar-ho, estretament, amb els 4 pilars fonamentals de l’educació de Delors (1996), que es concreten en: aprendre a conèixer, que consisteix tant en adquirir coneixement com en saber-lo utilitzar (cap); aprendre a fer, partint del desenvolupament d’habilitats i competències pràctiques per tal de fer front a diversitat de situacions (cos); aprendre a ésser, en el sentit de conèixer i valorar-se, construir identitat pròpia, així com reconèixer-se com agent principal en la vida d’un mateix i amb la capacitat suficient per transformar-la (cor); i finalment, aprendre a viure junts, en quant a comprendre i valorar als altres, interessar-se per el bé comú, pel suport i benestar social, etc.

Però, existeixen entitats, institucions… que potenciïn i promoguin aquest conjunt amb l’objectiu de treballar per els i les joves en tots aquells aspectes crítics pel seu futur? La Fundació Princesa de Girona (FPdGi) n’és un bon exemple. Dita fundació ofereix suport als joves en el seu desenvolupament professional i personal, detectant joves amb talent que puguin esdevenir referents contemporanis a altres joves, llançant programes per millorar l’ocupabilitat i innovant, educativament, en la formació de formadors. Com ho fa? A través de projectes com rescatadors de talents, educar el talent, premis… , assegurant un treball i una atenció  integral on les emocions, les motivacions i els interessos, les experiències personals, els coneixements i aprenentatges, comportaments… dels i les joves (cap, cor i cos) són la base de tota decisió i acció en perspectiva de canvi, millora i transformació juvenil futura (Fundació Princesa de Girona, 2017).

Per poder donar obertura i visibilitat a les oportunitats i possibilitats dels i les joves, la FPdGi organitza periòdicament diverses activitats (jornades, seminaris…). Una de les seves pròximes cerimònies serà la de lliurament dels Premis FPdGi 2017, que consistirà en donar veu i reconeixement a tots aquells joves que estan transformant el món en els camps de les arts i les lletres, l’empresa, la recerca científica i les entitats socials. La cerimònia tindrà lloc el proper 29 de juny de 2017, a les 18:30 hores al Palau de Congressos de Girona. Per assistir-hi, cal inscripció prèvia a la següent pàgina: https://premis.fpdgi.org/programa/ (Fundació Princesa de Girona, 2017).

Bibliografia

Fundació Princesa de Girona (2017). FPdGi Fundació Fundación Princesa de Girona. Recuperat de http://ca.fpdgi.org/

Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana, Ediciones UNESCO.

Soëtard, M. (1994). Johan Heinrich Pestalozzi (1746-1827). Perspectivas: revista trimestral de educación comparada, 24 (1-2), 299-313.

JOVES I TECNOLOGIES MÒBILS

Tecnologia i Joventut, mòbil com a eina o com perill

En la setmana del Mobile World Congress a Barcelona, són moltes les noticies que ens envaeixen respecte els avanços tecnològics i concretament del mòbil. Alguns programes televisius recents (Salvados) i, sobretot, la realitat tecnològica que es viu dia a dia, ens ha d’ajudar a poder reflexionar sobre l’aparell que fem servir més al llarg del dia: el mòbil.

En aquest context, el passat 28 de febrer vaig assistir a la taula rodona “Joves i tecnologies mòbils per contribuir als reptes globals” amb la pretensió de poder ampliar coneixements a través del intercanvi d’experiències i vivències, alhora què assabentar-me del posicionament de les nostres institucions respecte aquest fenomen que marcarà el nostre futur, però ja, el nostre present.

A la taula hi estava representada per actors de diversos sectors implicats en la potencialitat de la joventut, les noves tecnologies i l’educació, concretament:

– Sr. Frank la Rue, Director General Adjunt del Sector Comunicació i la Informació de la UNESCO

– Sra. Marta Vilalta, Directora General de Joventut. Generalitat de Catalunya

– Sr. Jordi Vivancos, Cap de l’Àrea de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement, Departament d’Ensenyament . Generalitat de Catalunya.

– Sr. Francesco Cavallari, President. Video Games Without Borders

– Sr. Ismael Peña-López, director d’Innovació Oberta de la Fundació Jaume Bofill, membre del comitè científic d’Educació Demà (www.educaciodema.cat) i professor a la UOC

– Sr. Alfonso Rubio-Manzanares – Secretari General de Sinergia (Entitats catalanes d’empreses TIC) i ambaixador de la UNESCO/RMB

En aquest petit article intentaré realitzar una petita síntesi del que es va tractar, alhora que adjuntar alguns links perquè pugueu ampliar informació respecte el tema que sigui del vostre interès.

Comencem per un projecte interesant de la UNESCO, el Youth Mobile –Empowering Young people, amb una visió transformadora de la joventut i que pretén treballar la utilització de les “tecnologies” des de lo positiu, com a un nou projecte de ciutadania facilitant l’educació, conscienciant sobre el medi ambient i treballant des d’un punt de vista de gènere.

Seguint amb Marta Vilalta, Directora General de Joventut a Catalunya que va reflexionar sobre les TIC i els joves, entenent-lo com una binomi de transformació social.

Les TIC són una eina  de transformació social que facilita als/les joves a convertir-se en actors protagonistes d’aquesta transformació, relacionant-lo amb noves formes de participació, d’apoderament i de comunicació. El Departament de Joventut ja fa un temps que hi treballa al respecte, i de fet van publicar l’octubre del 2016 el següent llibre:

Tic i joves. Reflexions i reptes per al treball educatiu

Des del Departament d’Ensenyament va incidir en la diferenciació entre les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) i les TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge i Comunicació), i també es van exposar alguns projectes, amb projectes com mSchools creat per ajuda els alumnes i els docents a integrar les tecnologies mòbils a l’aula de manera eficaç i la seva selecció de contingut mòbil educatiu de qualitat Toolbox, un treball alimentat per professorat que tria apps i experiències per a l’aula i les recomana.

Crear els recursos, inventar apps,… Mobilitzem la Informàtica, es el programa impulsat per la MWCB que fomenta la creativitat de l’alumnat, la passió per buscar solucions a necessitats o hàbits comuns, prospeccions de futur, idees potencialment interessants, la suma d’esforços d’un treball col·lectiu vers un objectiu concret.

Francesco Cavallari ens va endinsar en l’àmbit dels vídeo jocs més socials i formatius a través de VGWB (Video Games Without Borders) una organització sense ànims de lucre i comunitat global que creu en els vídeo-jocs com eina de canvi per una societat millor.

video-games

Ismael Peña-Nieto ens va exposar els nous processos educatius que han d’esdevenir amb els joves, on hauran d’emancipar-se de les entitats educatives tradicionals. No es un al·legat sobre aquestes institucions, sinó una visió de cap on anem (és interessant llegir part de la seva obra).

heutagogia

*Heutagogia es el concepte d’aprenentatge autodirigit en el que l’estudiant es el gestor i promotor del seu propi procés d’aprenentatge a través de l’auto-educació, l’auto-disciplina i auto-organització.

Per acabar, el Secretari general de Sinèrgia va exposar la percepció dels joves sobre els mòbils. –“Per ells és com una vareta màgica”, que en positiu és:

 • Una font d’informació
 • Una font de formació
 • Una font d’expressió
 • Una font lúdica
 • Una font de comunicació

Cal assenyalar, que el plantejament de la taula anava molt encaminada a la visió “en positiu” de l’ús dels mòbils, deixant una mica de costat els riscos que també implica aquesta mena de dispositius, sent també un focus interessant de debat: l’ús addictiu, la utilització com a mitjà d’assetjament, publicacions ens xarxes socials, però aquest debat, es pot solucionar amb l’educació, donat que educar amb el mòbil, també és fer-ho sobre l’ús del mòbil, i aquí pot ser, és on està el repte present.

Com a punt final, fora de l’exposició de la taula rodona, m’agradaria nomenar a:

Mark Prensky que al 2001 va utilitzar el concepte de nadius i immigrants digitals per distingir els nascuts entre pantalles i botons dels que van néixer en el món analògic i han anat incorporant aquestes eines en diversos estadis de la vida. Una dècada després, el mateix Prensky va ampliar la seva teoria amb la noció de saviesa digital. Perquè es tracta de comprendre que l’entorn digital és un nou tauler de joc, amb noves regles, nous rivals i nous horitzons. Hem d’aprendre i ensenyar a jugar en aquest altre escenari, i és important que tots els actors (joves, educadors, professors, tècnics…), estiguem capacitats digitalment per afrontar els nous reptes.

El Rodamón: una experiència l’estranger

A l’estació jove de Girona, el proper 25 de gener comencen les xerrades informatives sobre la realització d’estades a l’extranger per a joves. Aquestes xerrades reben el nom de Rodamón, essent ja la 5ena edició d’aquestes. Tal i com afirmen al web de l’estació jove, els temes que es tractaran seran els següents:El Rodamón

– Estades de voluntariat europeu: aquesta modalitat es troba recollida dins del programa d’Erasmus . Va adreçada a joves fins als 30 anys. El projecte consisteix en què els joves realitzen estades, de mitja o llarga durada (d’ente 6 a 12 mesos) a un país europeu desenvolupant un programa de voluntariat. El programa Erasmus, subvenciona als participants el desplaçament dels joves, l’allotjament i els hi donen uns diners de butxaca que varia depenent del país de destí. Per tal de poder realitzar aquesta modalitat de voluntariat, els joves, han de contactar amb una entitat d’origen, la qual els pot ajudar a cercar el projecte que més els motivi, així com el país. Cal dir també, que prèviament han de realitzar una formació i han de dur a terme una carta de presentació i/o de motivació.

– Estades als Estats Units: consisteixen en estades a través de pràctiques remunerades. Al llarg de les xerrades, s’explicarà com aconseguir el visat per poder residir als Estats Units, com trobar les pràctiques que s’adeqüin als interessos i a les necessitats de cada jove, etc.

– Opcions per veure món amb pocs diners: al llarg de la xerrada s’explicaran mecanismes per tal que els joves puguin viatjar sense tenir un pressupost gaire elevat.

– Estades al Canadà: s’explicarà el mercat laboral i les opcions que ofereix el Canadà a aquells joves que tinguin interès de treballar en aquest país. També es parlarà sobre la cultura canadenca, les opcions per cursar algun estudi, etc.

Estades a Irlanda: s’informarà als joves sobre les possibilitats que ofereix Irlanda. Un dels programes habituals és el de Au-pair, que consisteix en viure amb families irlandeses a canvi de cuidar als seus infants. És una possibilitat de millorar l’idioma i de conèixer a nova gent. Afegir, que les families que acullen als joves, els hi proporcionen allotjament i els àpats. Els participants també reben uns diners de butxaca, setmanalment.

Cal dir, que a part de les xerrades informatives explicades anteriorment, també es s’informarà als joves sobre estades a Austràlia, simulacions d’entrevistes en anglès i en francès, triar la teva destinació a través d’un joc de viatges, etc.

El Rodamón doncs, és un bon punt de partida per tots aquells joves que tinguin de marxar i gaudir de noves experiències, animeu-vos-hi!!!

L’Hospitalet celebra la 3a Setmana de l’FP

-Un impuls als estudis de Formació Professional-

fp

 • Quan? Del 2 al 6 de maig de 2016
 • On? L’Hospitalet de LLobregat
 • Què? Xerrades, trobades, seminaris i portes obertes als centres
 • Per a qui? joves, centres educatius i empreses

Aquesta setmana L’Hospitalet de Llobregat celebra la tercera edició de la “Setmana de l’FP a L’H”. Des del 2 fins al 6 de maig la ciutat acollirà diferents xerrades, trobades i seminaris i diades de portes obertes als centres per tal de difondre l’oferta i presitigar la Formació Professional a la ciutat. D’aquesta manera la iniciativa dóna resposta a la prioritat de treballar per obrir noves línies formatives en relació amb els nous focus econòmics, com el sanitari, hoteler o cultural i implicar nous sectors empresarials per avançar en la formació professional dual.

La “Tercera setmana de l’FP a l’Hospitalet” la posen en marxa la regidoria d’Educació i l’àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, conjuntament amb els centres educatius de la ciutat, i s’iniciarà demà amb una jornada de “Formació Professional i Empresa: Innovació i Desenvolupament”, organitzada amb l’Associació d’Empresaris del Baix Llobregat (AEBALL) i la Cambra de Comerç de Barcelona. Aquesta actvitat vol ser un espai de trobada, reflexió i debat entre els professionals dels centres i el món empresarial per tal de fer palès l’interès mutu dels dos sectors per aquests estudis.

l'h fp

Vegeu l’horari de totes les activitats de la setmana al següent enllaç:

http://www.l-h.cat/utils/obrefitxer.ashx?Fw9EVw48XS5XqazCxMcZTVJ1qazAmT2mwZDdPq6ekCm6Ua0aOq4xmNchaBlGRqazCPkNhCtEy

 

Cal destacar la xerrada adreçada especialment a joves sobre el programa de “Garantia Juvenil, que l’Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació desenvolupa a través de diversos programes. La xerrada-col·loqui “La garantia juvenil, una oportunitat per als joves i per a les empreses” tindrà lloc el dimarts dia 3 de 16:00h a 17:30h a l’Auditori (Carretera del Mig, 85-87). Tot i que la xerrada va destinada principalment a joves, s’adreça també a les empreses del territori perquè coneguin el programa i de quina manera hi poden participar.

Programa de Garantia Juvenil:

El programa de “Garantia juvenil”, impulsat del Ministeri de Treball i Seguretat Social, ja s’ha posat en dubte a diferents nivells i s’ha demostrat que per poder-ne formar part s’ha de passar una Odissea. El ministeri defineix el programa com una “iniciativa europea que pretén facilitar l’accés dels joves al mercat de treball. A Espanya s’emmarca a l’estratègia d’Emprenedoria Jove aprovada el febrer de 2013 pel Ministeri de Treball i Seguretat Social. La recomanació sobre Garantia Juvenil estableix que els joves puguin rebre una oferta de feina, d’educació o formació després d’acabar els estudis o de quedar a l’atur”.

La principal crítica que s’ha fet del programa és que per ser-ne beneficiari has de complir tot els següents requisits: “tenir nacionalitat espanyola  o ciutadans de la Unió o Estats que formen part de l’Acord Econòmic Europeu o Suïssa, o estrangers titulars d’una autorització per a residir a Espanya i que els habiliti per a treballar”, “estar empadronat a qualsevol localitat d’Espanya”, tenir més de 16 anys i menys de 30 en el moment de sol·licitar la inscripció al Fitxer”, “no haver treballat els últims 30 dies hàbils a la data de la sol·licitud”, “no haver rebut accions educatives de més de 40 hores mensuals els últims 3 mesos”, “no haver rebut accions formatives de més de 40 hores l’últim mes” i “presentar una declaració expressa amb la intenció d’adquirir un compromís de participació activa a les actuacions que es desenvolupin al marc de la garantia juvenil”. Per tant, i resumint, has d’haver-te passat els últims 30 dies hàbils a casa sense haver fet res que et formi, i els últims 3 mesos sense haver rebut cap educació. Si et surt una feina temporal o un curs de formació que t’interessa, saltes directament d’aquest famós Fitxer, i has d’estar un altre cop un període llarg de temps sense fer res per a poder tornar-hi a entrar.

En aquest sentit, doncs, penso que pot ser molt interessant poder anar a la xerrada que s’organitza dins la “Tercera setmana de l’FP a L’Hospitalet”, no només perquè aquells joves que es troben en la situació descrita puguin beneficiar-se del programa, sinó per tal de poder aclarir tots els dubtes que genera el programa i veure què en pensen els professionals que el potencien a la ciutat.

Per a més informació sobre en què consisteix la jornada us convido a passejar-vos per la pàgina web http://lhdigital.cat. Aquí hi podeu trobar vídeos sobre les jornades anteriors:

http://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/veure-video/-/journal_content/56_INSTANCE_ZrP3/11023/9532527

Aprofito l’avinentesa per recordar-vos que els estudiants i professors del MIJS marxem tota la setmana a Rabat en un viatge d’estudis que pretén aprofundir en la realitat juvenil i les polítiques de joventut d’un altre país!!! Ens veiem a la tornada!!!

 

L’aprenentatge servei i la inclusió social

L’aprenentatge servei és una eina que afavoreix la inclusió social?

2fe8cc9c927614347fd54d725353bb88Per començar, abans de definir que entenc per aprenentatge servei (Aps) vull fer incidència en diferenciar aquest concepte del voluntariat, ja que poden semblar iguals però hi ha diferències entre ells. D’altra banda, exposaré dos exemple d’aprenentatge servei, per tal  d’evidenciar que aquest procés  afavoreix la inclusió social.

Pel que fa a la diferència entre aprenentatge servei i voluntariat, l’Aps tal com ens mostren les dues paraules que el formen, implica un aprenentatge i oferir un servei al mateix temps que es porta a terme l’acció. En canvi, la principal finalitat que comporta realitzar un voluntariat és el servei, i després pot implicar o no aprendre alguna cosa.  És a dir, si féssim una definició senzilla de voluntariat, aquesta seria “servei + aprenentatge”Així doncs, basant-me en una de les definicions que vam formular a l’aula, podem entendre que l’Aps: “ És realitzar una acció amb altres persones, que de forma transversal genera un aprenentatge mutu” .

Tenint en compte la definició que han fet altres autors (Rovira, J. M. P., Casares, M. G., Martín, X., & Serrano, L. R. 2011), l’aprenentatge servei són aquelles activitats que combinen el servei a la comunitat amb l’aprenentatge reflexiu de coneixements habilitats i valors. Les potencialitats de l’Aps són la mescla de dos elements essencials com és el servei a la comunitat i l’aprenentatge significatiu. És a dir, en un únic procés és potencien aquestes dues capacitats en el qual hi ha un aprenentatge recíproc.

D’altra banda, fent referència a la inclusió social, aquesta té a veure amb assumir determinats valors per crear una manera particular d’entendre l’educació, reconèixer drets, fomentar la presència, la participació i l’èxit de tothom i identificar i eliminar les barreres socials a la participació i a l’aprenentatge.

Per tal d’evidenciar que l’aprenentatge servei és una eina per fomentar i millorar la inclusió social, ho faré a través d’exposar dos exemples. El primer exemple està extret d’un vídeo de la pàgina web del GRAI (Grup de Recerca d’Aprenentatge entre Iguals), que es titula “Leemos en pareja” (1), el qual ens mostra com s’aprèn a partir de les diferències.

Pel que fa al vídeo, considero que és un mètode molt interessant a l’hora de fomentar a l’aula un aprenentatge cooperatiu entre l’alumnat. D’altra banda, també és molt important el fet que les parelles no s’escullen a l’atzar, sinó que sempre un membre del grup és d’alguna manera més competent envers algun aspecte de la comprensió lectora que l’altre company. Així doncs, em va sorprendre la idea que un membre de la parella aprèn ensenyant (fent de tutor) i a l’altre l’ensenyen a millorar la seva entonació i la seva comprensió lectora de manera tutoritzada. Una altre idea interessant és que els pares també col·laboren amb el que estan portant a terme els alumnes/fills. Opino que d’aquesta manera es dóna a conèixer als pares el que fan els seus fills a l’escola, i com s’implica aquesta envers el seu aprenentatge, i també és una forma d’implicar la participació dels pares al centre educatiu.

D’altra banda, el segon exemple que ens mostra com l’Aps potencia la inclusió social, ho evidenciaré a través del projecte “peer power”. El concepte “peer power” va sorgir quan empresari (Charlie Mcvean), estava preocupat pel l baix rendiment de les escoles públiques a Memphis. Charlie Mcvean va llançar un important projecte a East High School basat en tutories d’estudiant a estudiant, i va ser qui va fundar el programa l’any 2005, el qual va tenir molt d’èxit. Avui en dia “Peer power” és una programa actiu que es troba a vaires escoles de Memphis i Mississippi, el qual, atenen a més de 1000 estudiants cada any.

Gràcies a quest programa el rendiment dels estudiants en aquestes escoles a augmentat desmesuradament. “Peer power” és una organització que escull estudiants d’alt rendiment acadèmic de les diferents escoles de secundària i de la universitat per donar classes a altres estudiants més joves d’escoles públiques, per tal de millorar els seus resultats acadèmics, la realització d’exàmens, la preparació per a la universitat i preparació per accedir al món laboral. Considero que aquest programa és una metodologia molt útil i innovadora, tal i com em va semblar la de “leemos en pareja”.

Així doncs, he exposat aquests dos exemples perquè crec que ens permeten visualitzar com el fet de viure experiències significatives de formació i servei comunitari en relació amb espais de reflexió, poden afavorir i millorar la inclusió social. A més a més, es dona resposta de manera creativa a través d’accions col·lectives i es promouen processos de comunicació entre persones amb realitats diferents (Domínguez, B. M. 2014).

(1) També podeu consultar el vídeo de l’exemple a través d’aquest enllaç: https://vimeo.com/21653751.

BIBLIOGRAFIA

Domínguez, B. M. (2014). Aprendizaje-Servicio y Educación Inclusiva. Educación y futuro: revista de investigación aplicada y experiencias educativas, (30), 183-208.

Peerpowerfundation.org. (2015). News-Peer Power Foundation. [En línia]. Disponible a http://www.peerpowerfoundation.org/news/. [Consulta 11 abril. 2016]

Rovira, J. M. P., Casares, M. G., Martín, X., & Serrano, L. R. (2011). Aprendizaje-servicio y Educación para la Ciudadanía. Revista de educación, (1), 45-67.

La innovación educativa contra las desigualdades

Conferencia Internacional

El próximo 28 de abril, el OCDE, la Fundació Jaume Bofill y el CIDOB  nos invitan a debatir y analizar con la participación de diferentes expertos locales e internacionales sobre la innovación educativa como motor para la mejora del aprendizaje y como medio para superar las desigualdades educativas hacia un modelo más equitativo y de calidad.

La idea es crear un espacio de debate sobre la innovación educativa como una estrategia para mejorar la calidad educativa con respecto a las maneras con las que la innovación pedagógica puede integrarse en la agenda de las reformas educativas para garantizar la igualdad en contextos desfavorecidos.

Simposium_Internacional_Acte_web

Con esta jornada se quiere también dar a conocer las experiencias de innovación educativa que se están llevando a cabo desde la comunidad educativa y se quiere impulsar una participación activa de los profesionales que trabajan en el ámbito educativo para proponer nuevas ideas e iniciativas en el territorio. Para participar con aportaciones, véase el enlace siguiente de la Fundació Jaume Bofill Impulsando iniciativas

Este acto es parte del Simposio Internacional sobre Pedagogías Innovadoras: motor para la equidad y la calidad en el marco del proyecto Innovative Pedagogies for Powerful Learning (IPPL). Una iniciativa impulsada junto con el Centro para la Investigación Educativa y la Innovación del OCDE.

Programación de la jornada:

28 de abril de 16.00 a 17.15h

MESA REDONDA 1: ¿La reforma educativa en favor de la igualdad es la única solución? La contribución de las prácticas innovadoras en las escuelas

Intervenciones

 • Miquel Àngel Essomba, comisionado de Educación y Universidades del Ajuntamiento de Barcelona
 • David Istance, analista senior del OCDE y director del Proyecto “Innovative Pedagogies for Powerful Learning”
 • Elisa Martellucci, responsable de proyectos en el Centro de Estudios de Política Europea (CEPS)
 • Antoni Llobet Mercadé, secretario de Políticas Educativas de la Generalitat de Catalunya
 • Eduard Vallory, presidente del Centro UNESCO  de Cataluña

Modera: Tony Mackay, director general del Centro para la Educación Estratégica en Melbourne, Australia

28 d’abril de 17.30 a 19.30h

MESA REDONDA 2: Pedagogías innovadoras para la reducción de las desigualdades. Casos prácticos

¿Qué soluciones innovadores se han puesto en marcha para mitigar situaciones de exclusión y desigualdad educativa? ¿Cómo se puede utilizar la pedagogía para reducir las desigualdades del alumnado?

Intervenciones:

 • Marta Comas, directora del Área de Innovación, Programas y Formación del Consorcio de Educación de Barcelona
 • Alfredo Hernando, autor de ‘“Viaje a la Escuela del siglo XXI. Así trabajan los colegios más innovadores del mundo” (por confirmar)
 • Boris Mir, professor de Educación Secundaria y director pedagógico del proyecto Escuela Nueva
 • Responsable de la experiencia seleccionada del llamamento abierto

Modera: Neus Lorenzo, inspectora de Educación a Cataluña

Conclusiones y comentarios finales

Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill y David Istance, analista senior del OCDE y director del Proyecto “Innovative Pedagogies for Powerful Learning”

Conclusión

Meritxell Ruiz Isern, Consejera de Educación de Cataluña (por confirmar).

Acceso libre y gratuito. Servicio de traducción simultánea.

Retransmisión online aquí.

El debate se puede seguir en directo por streaming a través de la web de la Fundació Jaume Bofill y también via Twitter @FundacioBofill.

¿Dónde se organiza?

Recinte Modernista de Sant Pau (Sala Pau Gil)

16:00 – 19:30h

Podéis consultar más información y para la inscripción al acta en la web de la Fundació Jaume Bofill

 

Education_innovation_(13013589595)

By Willow Brugh (education innovation) [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)%5D, via Wikimedia Commons