Archivo | News RSS for this section

Fem Unfollow a les Violències Masclistes

Una guia per reflexionar i prevenir les violències masclistes a les xarxes socials

Vivim en una societat que malauradament encara és masclista i és molt fàcil reproduir i perpetuar aquestes actituds quan s’és adolescent o jove. A més a més, el nou context digital, fa que les formes d’agressió masclistes s’adaptin i se’n creïn de noves, com el ciberassetjament, el sexpreading, el control de les xarxes socials o la imposició de cànons de bellesa heteropatriarcals.

Un 20% dels joves d’entre 15 i 19 anys afirma haver estat víctima d’amenaces i insults a les xarxes socials l’últim any segons dades del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Encara que sigui un tipus de violència que no travessa pantalles, provoquen igualment sentiments d’indefensió i vulnerabilitat així com danys emocionals i modificacions en la conducta molt perilloses en persones joves.

Aquestes pràctiques masclistes, es traslladen ràpidament a les xarxes socials i s’adapten al nou context en forma de likes, comentaris, follows, unfollows… però amb algunes agreujants: es mouen amb molta rapidesa i permeten l’anonimat. En general les víctimes que ho pateixen són les dones i altres manifestacions de gènere que s’escapen de l’heterogeneïtat.

Per aquest motiu, el Consell Nacional de Joventut de Catalunya ha engegat el projecte educatiu #UnfollowViolènciesMasclistes, amb l’objectiu de treballar amb els adolescents i joves les diferents pràctiques de violència masclista que es poden exercir través dels nous entorns digitals.

El projecte està pensat per poder-se implementar als sectors d’educació tant formal com no formal i a les entitats juvenils. A través d’una figura, que estarà prèviament formada en la matèria, per poder dur a terme les activitats i els debats pertinents amb els adolescents i joves. D’aquesta manera es pretén posar a disposició dels joves la informació necessària perquè de forma individual puguin identificar, prevenir i reflexionar conductes masclistes a les xarxes socials.

S’estructura a partir d’una guia educativa que presenta cinc capítols interconnectats per un cas fictici de sexpreading. Alhora, a cada un dels capítols es veuran diferents facetes de la violència masclista que es donen a les xarxes socials. En cada cas, trobarem petites activitats i preguntes per poder reflexionar dins l’aula. A més a més, també trobarem més definicions per poder posar nom a altres tipus de violència masclistes a les pantalles i un llistat de bones pràctiques.

El projecte es complementa amb unes fitxes d’activitats per plantejar als adolescents i joves de diferents edats i així poder treballar d’una forma més extensa les violències masclistes a partir del debat.

En definitiva, les xarxes socials poden ser eines de comunicació molt útils però és necessari proporcionar la informació adequada als adolescents i joves per poder identificar la violència masclista a les xarxes per tal de denunciar-la i aturar-la. El repte és a les nostres mans i primers passos com el projecte #UnfollowViolènciesMasclistes seran claus en un futur per una societat lliure de violència masclista.

Més informació al web del Consell Nacional de Joventut de Catalunya

banner_web_unfollow

Anuncios

¡¡¡Preinscripción abierta!!! / Preinscripció oberta!!!

Hoy aprovechamos el blog para recordar que está abierto el periodo de preinscripción en el Máster Interuniversitario en Juventud y Sociedad. El único máster en España que trata específicamente la juventud y las políticas de juventud como objetivo principal. Este periodo de preinscripción está abierto hasta el 20 de julio, pero para ser admitido hay que pasar unos trámites previos. Si estás interesado/a no esperes al último momento.

Toda la información (becas, trámites, plan de estudios, precio, calendario, etc.) la puedes consultar en la página web. Para más información:

Folleto informativo

 

Català:

Avui aprofitem el blog per recordar que hi ha obert el període de preinscripció al Màster Interuniversitari en Joventut i Societat. L’únic màster a l’estat espanyol que tracta específicament la joventut i les polítiques de joventut com a objectiu principal. Aquest període de preinscripció és obert fins el 20 de juliol,  cal però ser admès i passar uns tràmits previs. Si estàs interessat/ada no esperis al darrer moment.

Tota la informació (beques, tràmits, pla d’estudis, preu, calendari, etc.) la pots consultar a la pàgina web. T’adjuntem també un fullet informatiu amb algunes dades generals que poden ser del teu interès.

 

Trajectòries formatives i laborals de l’alumnat del Màster Interuniversitari en Joventut i Societat 2008-2017

Autors: Merino, Rafael; Sant, Marc; Adell, Joan

El present estudi és fruit de l’interès per part del Màster Interuniversitari Joventut i Societat (MIJS) per conèixer les trajectòries de l’alumnat que ha cursat alguna de les 9 promocions d’aquest màster. El MIJS, coordinat per la Universitat de Girona, i amb la participació de 6 universitats públiques catalanes (UdG, UAB, UB, UPF, URV, UdL) es va començar a oferir el curs 2008-09, i ha tingut nou promocions, fins al curs 2016-17.

L’abast de l’estudi és analitzar les trajectòries formatives i laborals de l’alumnat matriculat al màster, des de la fase prèvia a la realització (accés) fins a les accions formatives i laborals que han desenvolupat un cop acabat el màster. L’informe presenta els principals resultats de l’enquesta que s’ha passat a l’alumnat del MIJS.

En el primer apartat s’especifiquen els aspectes metodològics, la validació de la mostra i una breu descripció del treball de camp. Seguidament s’exposen els resultats, agrupats en tres eixos: El primer és el perfil d’entrada al màster, les característiques que té l’alumnat i les expectatives que tenien. El segon és la valoració que fan del màster, i també s’inclou una breu referència als motius de l’abandonament del màster. I el tercer és el de les trajectòries formatives i laborals un cop han fet el màster. Finalment, es descriuen les principals propostes i suggeriments que han fet les persones enquestades i s’acaba l’informe amb les principals conclusions.

Accés al document

¡El MIJS estrena página web!

Un Máster que deja huella

Éste es nuestro lema, y con el punto de mira en el curso 2018-19 inauguramos nueva web con toda la información relativa al Máster Juventud y Sociedad, una formación superior oficial reconocida por la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España que tiene como objetivo ofrecer una oferta educativa de tercer ciclo en el ámbito de la investigación, la intervención y las políticas públicas de juventud. La versión en castellano e inglés de la web está en construcción, por ello a continuación os ofrecemos la información más importante sobre estos estudios:

LOGO-3

El MIJS ofrece una formación con vocación interuniversitaria e interdisciplinaria que se dirige a profesionales, investigadores e investigadoras, y personal docente que trabajan o aspiran a trabajar en este sector. Además el MIJS es mucho más que estudiar un máster, deja huella. Por una parte, forma especialistas en el ámbito de ja juventud, y de la otra, proporciona una experiencia que va más allá de las aulas.

 

Razones para cursar el máster

 • Impartido en 6 universidades públicas catalanas
 • Equipo de profesorado experto y orientado por un consejo asesor
 • Aproximación interdisciplinaria, teórica y práctica, en el ámbito de la juventud
 • Posibilidad de alojamiento en albergues de juventud
 • Viaje de estudios en el extranjero

 

Duración, calendario y horario

60 ECTS; un curso académico de octubre a septiembre; sesiones presenciales, mayoritariamente los viernes por la tarde y los sábados por la mañana.

 

Idiomas de docencia

Catalán: 50 % Castellano: 30 %  Inglés: 15 %  francés: 5 %. La lengua de docencia se adaptara para los estudiantes iberoamericanos.

 

Salidas profesionales

Según las materias elegidas, el itinerario formativo realizado a lo largo del máster el estudiante estará capacitado para:

 • El análisis, la dirección y la gestión de programas, centros y servicios de juventud.
 • El análisis, la dirección y la gestión de políticas de juventud, con todo lo que conllevan de diagnóstico, diseño, aplicación y evaluación de planes, programas y proyectos.
 • La acción directa con jóvenes. El trabajo juvenil.

Con la formación adquirida, se podrá acceder a perfiles profesionales como:

Técnicos de juventud, técnicos de educación, técnicos de cultura, dinamizadores juveniles, responsables de equipamientos y programas juveniles, directores y coordinadores de entidades y servicios juveniles, mediación intercultural y resolución de conflictos, informadores juveniles e investigadores en materia de juventud, entre otros.

 

Contacto y más información

Facultat d’Educació i Psicologia Universidad de Girona

Plaça Sant Domènec, 9

Campus Barri Vell

17004  Girona

Más información

 

Treballant per ser, construint per fer! Fundació Princesa de Girona (FPdGi)

Són moltes les capacitats, habilitats, aptituds i actituds que alberguen en el cap, cor i cos dels i les joves. Com bé apunta la pedagogia de Pestalozzi, el cap fa referència a la capacitat del subjecte per reflexionar, elaborar conceptes o idees…. El cor és caracteritzat per tot aquell món de sensibilitats o experiències en el què està submergit la persona. I el cos seria el què acaba fent el subjecte, provocat per el què és i requerit per el què ha de ser (Soëtard, 1994).

Aquesta pedagogia ens convida a relacionar-ho, estretament, amb els 4 pilars fonamentals de l’educació de Delors (1996), que es concreten en: aprendre a conèixer, que consisteix tant en adquirir coneixement com en saber-lo utilitzar (cap); aprendre a fer, partint del desenvolupament d’habilitats i competències pràctiques per tal de fer front a diversitat de situacions (cos); aprendre a ésser, en el sentit de conèixer i valorar-se, construir identitat pròpia, així com reconèixer-se com agent principal en la vida d’un mateix i amb la capacitat suficient per transformar-la (cor); i finalment, aprendre a viure junts, en quant a comprendre i valorar als altres, interessar-se per el bé comú, pel suport i benestar social, etc.

Però, existeixen entitats, institucions… que potenciïn i promoguin aquest conjunt amb l’objectiu de treballar per els i les joves en tots aquells aspectes crítics pel seu futur? La Fundació Princesa de Girona (FPdGi) n’és un bon exemple. Dita fundació ofereix suport als joves en el seu desenvolupament professional i personal, detectant joves amb talent que puguin esdevenir referents contemporanis a altres joves, llançant programes per millorar l’ocupabilitat i innovant, educativament, en la formació de formadors. Com ho fa? A través de projectes com rescatadors de talents, educar el talent, premis… , assegurant un treball i una atenció  integral on les emocions, les motivacions i els interessos, les experiències personals, els coneixements i aprenentatges, comportaments… dels i les joves (cap, cor i cos) són la base de tota decisió i acció en perspectiva de canvi, millora i transformació juvenil futura (Fundació Princesa de Girona, 2017).

Per poder donar obertura i visibilitat a les oportunitats i possibilitats dels i les joves, la FPdGi organitza periòdicament diverses activitats (jornades, seminaris…). Una de les seves pròximes cerimònies serà la de lliurament dels Premis FPdGi 2017, que consistirà en donar veu i reconeixement a tots aquells joves que estan transformant el món en els camps de les arts i les lletres, l’empresa, la recerca científica i les entitats socials. La cerimònia tindrà lloc el proper 29 de juny de 2017, a les 18:30 hores al Palau de Congressos de Girona. Per assistir-hi, cal inscripció prèvia a la següent pàgina: https://premis.fpdgi.org/programa/ (Fundació Princesa de Girona, 2017).

Bibliografia

Fundació Princesa de Girona (2017). FPdGi Fundació Fundación Princesa de Girona. Recuperat de http://ca.fpdgi.org/

Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana, Ediciones UNESCO.

Soëtard, M. (1994). Johan Heinrich Pestalozzi (1746-1827). Perspectivas: revista trimestral de educación comparada, 24 (1-2), 299-313.

JOVES I TECNOLOGIES MÒBILS

Tecnologia i Joventut, mòbil com a eina o com perill

En la setmana del Mobile World Congress a Barcelona, són moltes les noticies que ens envaeixen respecte els avanços tecnològics i concretament del mòbil. Alguns programes televisius recents (Salvados) i, sobretot, la realitat tecnològica que es viu dia a dia, ens ha d’ajudar a poder reflexionar sobre l’aparell que fem servir més al llarg del dia: el mòbil.

En aquest context, el passat 28 de febrer vaig assistir a la taula rodona “Joves i tecnologies mòbils per contribuir als reptes globals” amb la pretensió de poder ampliar coneixements a través del intercanvi d’experiències i vivències, alhora què assabentar-me del posicionament de les nostres institucions respecte aquest fenomen que marcarà el nostre futur, però ja, el nostre present.

A la taula hi estava representada per actors de diversos sectors implicats en la potencialitat de la joventut, les noves tecnologies i l’educació, concretament:

– Sr. Frank la Rue, Director General Adjunt del Sector Comunicació i la Informació de la UNESCO

– Sra. Marta Vilalta, Directora General de Joventut. Generalitat de Catalunya

– Sr. Jordi Vivancos, Cap de l’Àrea de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement, Departament d’Ensenyament . Generalitat de Catalunya.

– Sr. Francesco Cavallari, President. Video Games Without Borders

– Sr. Ismael Peña-López, director d’Innovació Oberta de la Fundació Jaume Bofill, membre del comitè científic d’Educació Demà (www.educaciodema.cat) i professor a la UOC

– Sr. Alfonso Rubio-Manzanares – Secretari General de Sinergia (Entitats catalanes d’empreses TIC) i ambaixador de la UNESCO/RMB

En aquest petit article intentaré realitzar una petita síntesi del que es va tractar, alhora que adjuntar alguns links perquè pugueu ampliar informació respecte el tema que sigui del vostre interès.

Comencem per un projecte interesant de la UNESCO, el Youth Mobile –Empowering Young people, amb una visió transformadora de la joventut i que pretén treballar la utilització de les “tecnologies” des de lo positiu, com a un nou projecte de ciutadania facilitant l’educació, conscienciant sobre el medi ambient i treballant des d’un punt de vista de gènere.

Seguint amb Marta Vilalta, Directora General de Joventut a Catalunya que va reflexionar sobre les TIC i els joves, entenent-lo com una binomi de transformació social.

Les TIC són una eina  de transformació social que facilita als/les joves a convertir-se en actors protagonistes d’aquesta transformació, relacionant-lo amb noves formes de participació, d’apoderament i de comunicació. El Departament de Joventut ja fa un temps que hi treballa al respecte, i de fet van publicar l’octubre del 2016 el següent llibre:

Tic i joves. Reflexions i reptes per al treball educatiu

Des del Departament d’Ensenyament va incidir en la diferenciació entre les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) i les TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge i Comunicació), i també es van exposar alguns projectes, amb projectes com mSchools creat per ajuda els alumnes i els docents a integrar les tecnologies mòbils a l’aula de manera eficaç i la seva selecció de contingut mòbil educatiu de qualitat Toolbox, un treball alimentat per professorat que tria apps i experiències per a l’aula i les recomana.

Crear els recursos, inventar apps,… Mobilitzem la Informàtica, es el programa impulsat per la MWCB que fomenta la creativitat de l’alumnat, la passió per buscar solucions a necessitats o hàbits comuns, prospeccions de futur, idees potencialment interessants, la suma d’esforços d’un treball col·lectiu vers un objectiu concret.

Francesco Cavallari ens va endinsar en l’àmbit dels vídeo jocs més socials i formatius a través de VGWB (Video Games Without Borders) una organització sense ànims de lucre i comunitat global que creu en els vídeo-jocs com eina de canvi per una societat millor.

video-games

Ismael Peña-Nieto ens va exposar els nous processos educatius que han d’esdevenir amb els joves, on hauran d’emancipar-se de les entitats educatives tradicionals. No es un al·legat sobre aquestes institucions, sinó una visió de cap on anem (és interessant llegir part de la seva obra).

heutagogia

*Heutagogia es el concepte d’aprenentatge autodirigit en el que l’estudiant es el gestor i promotor del seu propi procés d’aprenentatge a través de l’auto-educació, l’auto-disciplina i auto-organització.

Per acabar, el Secretari general de Sinèrgia va exposar la percepció dels joves sobre els mòbils. –“Per ells és com una vareta màgica”, que en positiu és:

 • Una font d’informació
 • Una font de formació
 • Una font d’expressió
 • Una font lúdica
 • Una font de comunicació

Cal assenyalar, que el plantejament de la taula anava molt encaminada a la visió “en positiu” de l’ús dels mòbils, deixant una mica de costat els riscos que també implica aquesta mena de dispositius, sent també un focus interessant de debat: l’ús addictiu, la utilització com a mitjà d’assetjament, publicacions ens xarxes socials, però aquest debat, es pot solucionar amb l’educació, donat que educar amb el mòbil, també és fer-ho sobre l’ús del mòbil, i aquí pot ser, és on està el repte present.

Com a punt final, fora de l’exposició de la taula rodona, m’agradaria nomenar a:

Mark Prensky que al 2001 va utilitzar el concepte de nadius i immigrants digitals per distingir els nascuts entre pantalles i botons dels que van néixer en el món analògic i han anat incorporant aquestes eines en diversos estadis de la vida. Una dècada després, el mateix Prensky va ampliar la seva teoria amb la noció de saviesa digital. Perquè es tracta de comprendre que l’entorn digital és un nou tauler de joc, amb noves regles, nous rivals i nous horitzons. Hem d’aprendre i ensenyar a jugar en aquest altre escenari, i és important que tots els actors (joves, educadors, professors, tècnics…), estiguem capacitats digitalment per afrontar els nous reptes.

El Rodamón: una experiència l’estranger

A l’estació jove de Girona, el proper 25 de gener comencen les xerrades informatives sobre la realització d’estades a l’extranger per a joves. Aquestes xerrades reben el nom de Rodamón, essent ja la 5ena edició d’aquestes. Tal i com afirmen al web de l’estació jove, els temes que es tractaran seran els següents:El Rodamón

– Estades de voluntariat europeu: aquesta modalitat es troba recollida dins del programa d’Erasmus . Va adreçada a joves fins als 30 anys. El projecte consisteix en què els joves realitzen estades, de mitja o llarga durada (d’ente 6 a 12 mesos) a un país europeu desenvolupant un programa de voluntariat. El programa Erasmus, subvenciona als participants el desplaçament dels joves, l’allotjament i els hi donen uns diners de butxaca que varia depenent del país de destí. Per tal de poder realitzar aquesta modalitat de voluntariat, els joves, han de contactar amb una entitat d’origen, la qual els pot ajudar a cercar el projecte que més els motivi, així com el país. Cal dir també, que prèviament han de realitzar una formació i han de dur a terme una carta de presentació i/o de motivació.

– Estades als Estats Units: consisteixen en estades a través de pràctiques remunerades. Al llarg de les xerrades, s’explicarà com aconseguir el visat per poder residir als Estats Units, com trobar les pràctiques que s’adeqüin als interessos i a les necessitats de cada jove, etc.

– Opcions per veure món amb pocs diners: al llarg de la xerrada s’explicaran mecanismes per tal que els joves puguin viatjar sense tenir un pressupost gaire elevat.

– Estades al Canadà: s’explicarà el mercat laboral i les opcions que ofereix el Canadà a aquells joves que tinguin interès de treballar en aquest país. També es parlarà sobre la cultura canadenca, les opcions per cursar algun estudi, etc.

Estades a Irlanda: s’informarà als joves sobre les possibilitats que ofereix Irlanda. Un dels programes habituals és el de Au-pair, que consisteix en viure amb families irlandeses a canvi de cuidar als seus infants. És una possibilitat de millorar l’idioma i de conèixer a nova gent. Afegir, que les families que acullen als joves, els hi proporcionen allotjament i els àpats. Els participants també reben uns diners de butxaca, setmanalment.

Cal dir, que a part de les xerrades informatives explicades anteriorment, també es s’informarà als joves sobre estades a Austràlia, simulacions d’entrevistes en anglès i en francès, triar la teva destinació a través d’un joc de viatges, etc.

El Rodamón doncs, és un bon punt de partida per tots aquells joves que tinguin de marxar i gaudir de noves experiències, animeu-vos-hi!!!