TRANSGANG: mediando con pandillas juveniles, por Carles Feixa

El profesor del MIJS y Catedrático de Antropología Social, Carles Feixa, nos describe el proyecto TRANSGANG:

 

¿Pueden ser las bandas juveniles transnacionales agentes en la resolución de conflictos? El proyecto TRANSGANG, financiado con un Advanced Grant del European Research Council, se presentó hace unos días en el departamento de comunicación de la UPF. Dicho proyecto analizará durante cinco años las experiencias de mediación en las que hayan intervenido miembros de grupos juveniles de la calle, en 12 ciudades del sur de Europa, el norte de Africa y America Latina. El objetivo es revisar tanto las teorías como las políticas de tolerancia cero aplicadas a las bandas juveniles.

Más información aquí.

Anuncios

Disseny, aplicació i avaluació d’un programa d’educació emocional per a monitors i monitores de lleure

Amb aquest Treball Final de Màster encetem la sèrie MIJS TFM, que us aproparà els millors treballs realitzats en el marc del Màster Interuniversitari en Joventut i Societat.

Treball Final de Màster de Rafael Cortés Arrieta

 

Des de l’any 2004, l’Escola Lliure el Sol realitza formacions d’educació emocional, però és des de l’any 2011 que s’ha produït un augment significatiu en la demanda i realització d’aquest tipus de propostes de formació. Durant el passat any 2015, aquest augment es va doblar respecte d’anys anteriors, arribant a la xifra rècord de 15 formacions realitzades i més de 200 monitors i monitores beneficiats. Els principals demandants d’aquestes formacions són equips de monitors i monitores d’associacions d’esplai. Alhora que s’està produint aquest augment, des de l’Escola Lliure el Sol hem observat que molts dels formadors del claustre estan incorporant eines i temàtiques associades a les emocions, els sentiments, els estats anímics i, en general, a qüestions relacionades amb la dimensió personal de l’educador i de l’educació. Davant d’aquest panorama, l’objectiu de l’Escola ha estat dissenyar un programa d’educació emocional que millori l’oferta sobre aquesta temàtica. La present investigació pretén donar resposta a aquest objectiu a partir d’un diagnòstic previ sobre el treball fet des de l’Escola el Sol per, posteriorment, dissenyar un programa que pugui ser aplicat i avaluat en el marc de l’oferta formativa de l’Escola.

Consulta el TFM.

Since 2004, in the Escola Lliure el Sol it takes part formation of emotional education. Since 2011 there has been a significant increase in demand and production of this kind of training proposals. During the past 2015, this increase is doubled compared to previous years, reaching 15 formations done and more than 200 instructors have been benefited. The main requests are teams of instructors’ recreational associations. While this increase is occurring, we have observed that many of the faculty trainers are incorporating tools and topics related to emotions, feelings, states of mind and, in general, matters related to personal dimension the educator and education. Against this background, the aim of the school was to design a program of emotional education to improve the offer on the subject. This paper aims to answer this objective from a prior diagnosis on the work done since the Escola el Sol, then, design a program that can be implemented and evaluated in the context of the training of the school.

Go to full text.

Carles Feixa: “¿Qué les pasa a los jóvenes?”

feixatve

El profesor del MIJS y Catedrático de Antropología Social Carles Feixa ha participado recientemente en el programa #HoraPuntaTVE y nos obsequia con esta reflexión:

¿Qué les pasa a los jóvenes? por Carles Feixa

“The Ghetto Family: el peligroso grupo de adolescentes que atemoriza Bilbao”. Así se anuncia en Twitter el programa de #HoraPuntaTVE que acabo de grabar en los estudios de Mediapro Barcelona (justo al lado del Departament de Comunicació de la UPF donde doy clases). No es fácil cuestionar las ideas estereotipadas sobre la “juventud descarriada” –como se llamaba antes- o las “bandas vioentas” –como se llama ahora-, que atraen todos los estigmas de marginalidad y exclusión, justo antes que se emita la final de #OperaciónTriunfo –que trata sobre otra juventud tan minoritaria como modélica. Pues como afirmaba el antropólogo francés Jean Monod en 1968, las bandas juveniles son siempre la imagen deformada de nuestros propios fantasmas.

¡El MIJS estrena página web!

Un Máster que deja huella

Éste es nuestro lema, y con el punto de mira en el curso 2018-19 inauguramos nueva web con toda la información relativa al Máster Juventud y Sociedad, una formación superior oficial reconocida por la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España que tiene como objetivo ofrecer una oferta educativa de tercer ciclo en el ámbito de la investigación, la intervención y las políticas públicas de juventud. La versión en castellano e inglés de la web está en construcción, por ello a continuación os ofrecemos la información más importante sobre estos estudios:

LOGO-3

El MIJS ofrece una formación con vocación interuniversitaria e interdisciplinaria que se dirige a profesionales, investigadores e investigadoras, y personal docente que trabajan o aspiran a trabajar en este sector. Además el MIJS es mucho más que estudiar un máster, deja huella. Por una parte, forma especialistas en el ámbito de ja juventud, y de la otra, proporciona una experiencia que va más allá de las aulas.

 

Razones para cursar el máster

  • Impartido en 6 universidades públicas catalanas
  • Equipo de profesorado experto y orientado por un consejo asesor
  • Aproximación interdisciplinaria, teórica y práctica, en el ámbito de la juventud
  • Posibilidad de alojamiento en albergues de juventud
  • Viaje de estudios en el extranjero

 

Duración, calendario y horario

60 ECTS; un curso académico de octubre a septiembre; sesiones presenciales, mayoritariamente los viernes por la tarde y los sábados por la mañana.

 

Idiomas de docencia

Catalán: 50 % Castellano: 30 %  Inglés: 15 %  francés: 5 %. La lengua de docencia se adaptara para los estudiantes iberoamericanos.

 

Salidas profesionales

Según las materias elegidas, el itinerario formativo realizado a lo largo del máster el estudiante estará capacitado para:

  • El análisis, la dirección y la gestión de programas, centros y servicios de juventud.
  • El análisis, la dirección y la gestión de políticas de juventud, con todo lo que conllevan de diagnóstico, diseño, aplicación y evaluación de planes, programas y proyectos.
  • La acción directa con jóvenes. El trabajo juvenil.

Con la formación adquirida, se podrá acceder a perfiles profesionales como:

Técnicos de juventud, técnicos de educación, técnicos de cultura, dinamizadores juveniles, responsables de equipamientos y programas juveniles, directores y coordinadores de entidades y servicios juveniles, mediación intercultural y resolución de conflictos, informadores juveniles e investigadores en materia de juventud, entre otros.

 

Contacto y más información

Facultat d’Educació i Psicologia Universidad de Girona

Plaça Sant Domènec, 9

Campus Barri Vell

17004  Girona

Más información

 

Treballant per ser, construint per fer! Fundació Princesa de Girona (FPdGi)

Són moltes les capacitats, habilitats, aptituds i actituds que alberguen en el cap, cor i cos dels i les joves. Com bé apunta la pedagogia de Pestalozzi, el cap fa referència a la capacitat del subjecte per reflexionar, elaborar conceptes o idees…. El cor és caracteritzat per tot aquell món de sensibilitats o experiències en el què està submergit la persona. I el cos seria el què acaba fent el subjecte, provocat per el què és i requerit per el què ha de ser (Soëtard, 1994).

Aquesta pedagogia ens convida a relacionar-ho, estretament, amb els 4 pilars fonamentals de l’educació de Delors (1996), que es concreten en: aprendre a conèixer, que consisteix tant en adquirir coneixement com en saber-lo utilitzar (cap); aprendre a fer, partint del desenvolupament d’habilitats i competències pràctiques per tal de fer front a diversitat de situacions (cos); aprendre a ésser, en el sentit de conèixer i valorar-se, construir identitat pròpia, així com reconèixer-se com agent principal en la vida d’un mateix i amb la capacitat suficient per transformar-la (cor); i finalment, aprendre a viure junts, en quant a comprendre i valorar als altres, interessar-se per el bé comú, pel suport i benestar social, etc.

Però, existeixen entitats, institucions… que potenciïn i promoguin aquest conjunt amb l’objectiu de treballar per els i les joves en tots aquells aspectes crítics pel seu futur? La Fundació Princesa de Girona (FPdGi) n’és un bon exemple. Dita fundació ofereix suport als joves en el seu desenvolupament professional i personal, detectant joves amb talent que puguin esdevenir referents contemporanis a altres joves, llançant programes per millorar l’ocupabilitat i innovant, educativament, en la formació de formadors. Com ho fa? A través de projectes com rescatadors de talents, educar el talent, premis… , assegurant un treball i una atenció  integral on les emocions, les motivacions i els interessos, les experiències personals, els coneixements i aprenentatges, comportaments… dels i les joves (cap, cor i cos) són la base de tota decisió i acció en perspectiva de canvi, millora i transformació juvenil futura (Fundació Princesa de Girona, 2017).

Per poder donar obertura i visibilitat a les oportunitats i possibilitats dels i les joves, la FPdGi organitza periòdicament diverses activitats (jornades, seminaris…). Una de les seves pròximes cerimònies serà la de lliurament dels Premis FPdGi 2017, que consistirà en donar veu i reconeixement a tots aquells joves que estan transformant el món en els camps de les arts i les lletres, l’empresa, la recerca científica i les entitats socials. La cerimònia tindrà lloc el proper 29 de juny de 2017, a les 18:30 hores al Palau de Congressos de Girona. Per assistir-hi, cal inscripció prèvia a la següent pàgina: https://premis.fpdgi.org/programa/ (Fundació Princesa de Girona, 2017).

Bibliografia

Fundació Princesa de Girona (2017). FPdGi Fundació Fundación Princesa de Girona. Recuperat de http://ca.fpdgi.org/

Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana, Ediciones UNESCO.

Soëtard, M. (1994). Johan Heinrich Pestalozzi (1746-1827). Perspectivas: revista trimestral de educación comparada, 24 (1-2), 299-313.

Proyecto HEBE

Proyecto HEBE

El Proyecto HEBE es una investigación que coordina Pere Soler (investigador principal y coordinador del Màster Interuniversitario de Joventut i Societat MIJS) financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad sobre el empoderamiento juvenil y los espacios, momentos y procesos que intervienen.

La investigación está realizada en colaboración con cuatro universidades catalanas: Universidad de Girona (responsable del proyecto), Universidad Autónoma de Barcelona, ​​Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra.

A continuación se puede visualizar un vídeo donde Pere Soler (Investigador principal ) define el proyecto:

Definición proyecto HEBE

El empoderamiento juvenil se refiere al proceso de adquisición individual de aptitudes, habilidades y conocimientos para hacer frente a los retos y dificultades de la sociedad del siglo XXI. En los últimos años, el concepto de empoderamiento ha estado muy presente en las políticas de juventud, discursos políticos o estrategias pedagógicas pero no ha encontrado una definición precisa. Los dos principales objetivos de la investigación del proyecto HEBE son, por un lado, tratar de definir el empoderamiento juvenil y, por otro, definir e identificar cuáles son los espacios, momentos y procesos que intervienen en su desarrollo.

Para alcanzar el primer objetivo, el proyecto profundiza en el concepto de empoderamiento a través del análisis teórico del término. Empoderar es un antiguo y ambiguo verbo español (del  inglés to empower) que la 23ª edición de 2014 del diccionario de la Real Academia Española recoge ya con el nuevo significado con el que se utiliza: ‘Hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido’. En el siguiente vídeo Pere Soler recoge la metodología que guía el proyecto, teniendo en cuenta la complejidad del termino:

Metodología del proyecto HEBE

Para alcanzar el segundo objetivo, HEBE emplea las siguientes metodologías: un cuestionario a los jóvenes sobre su perspectiva respecto al empoderamiento, el análisis y relectura de relatos de vida de grupos de jóvenes, el análisis de los resultados por la confección de una batería de indicadores de empoderamiento y, finalmente, un Taller de Pedagogía Audiovisual que ha dado pie a la creación del webdoc Proyecto-HEBE.

Figura 1: Investigadores del Proyecto HEBE y jóvenes colaboradores del taller.

Captura.JPG

¿Cómo podemos empoderarnos? ¿Cómo conseguimos capacitarnos? ¿Cómo conseguimos adquirir y desarrollar competencias? ¿Cómo podemos crecer vitalmente? Éstas son algunas de las preguntas a las que el proyecto HEBE pretende dar respuesta para poder realizar procesos de empoderamiento entre los jóvenes.  A continuación se puede visualizar un pequeño corte del documental interactivo sobre el empoderamiento juvenil del taller de pedagogía audivisual citado en el párrafo anterior:

Un documental interactivo sobre empoderamiento juvenil

Más información en las páginas oficiales y plataformas sociales del Projecto HEBE:

http://webdoc.projectehebe.com/

http://projectehebe.com/ca/

https://twitter.com/proyectohebe