Archive by Author | merligarcia

Seminari sobre Educomunicació. ElParlante i Teleduca

educomunicació

Des de les associacions ElParlante i Teleduca han posat en marxa la segona edició d’un seminari que ens ofereix una formació en educomunicació “Seminari d’educomunicació per a la justícia glocal”. Les sessions es duran a terme els divendres per la tarda i els matins de dissabte entre l’1 de febrer i el 15 de març. Les sessions intentaran abordar el tema des de la seva part teòrica i pràctica.

Què és l’educomunicació? Aquest concepte neix amb la voluntat de formar críticament, des d’una estructura horitzontal, en la relació de reciprocitat que mantenen l’educació i la comunicació. I aquesta és una tasca fonamental en aquests temps on els mitjans de comunicació i la seva influència en la societat ha augmentat enormement en les últimes dècades. Igual d’important és doncs preparar als joves i als mateixos professors per a que puguin desenvolupar les competències necessàries i tenir una mirada crítica amb el seu entorn i tota la informació que reben.

Això ens diuen des de les associacions Teleduca i ElParlante sobre la educomunicació: “L’educomunicació ens situa en un rol compromès amb el món i l’entorn, i al mateix temps, ens engresca amb la idea de transformar la realitat. Fa confluir metodologies actives que provenen tant de l’educació com de la comunicació, des d’una perspectiva crítica”.

Els mitjans de comunicació són el lloc on es forma la opinió pública, la seva influència en la societat és majúscula i aquí es forma també la identitat tant individual com col·lectiva. El seu paper pel que fa a les cultures no passa desapercebut i és molt important aprendre a consumir aquests mitjans de comunicació de manera crítica i responsable.

Per a què serveix la educomunicació? En primer lloc, aquesta vol reforçar la ciutadania des dels mitjans ensenyant a utilitzar-los adequadament. I en segon lloc, aquest ensenyament es basa en el desenvolupament de diverses competències socials i digitals amb l’objectiu d’aconseguir una societat més justa.

Més enllà de les escoles, la família, els amics i l’entorn de cadascú de nosaltres trobem els mitjans de comunicació els quals actuen com a intermediaris entre nosaltres i tot allò que succeeix al nostre entorn . A través dels mitjans de comunicació ens informem i aquests ens poden donar una representació manipulada no conforme amb la realitat. I aquest és un dels motius pels quals l’educació en allò que consumim a diari és tant important i ens pot ajudar a créixer tant a nivell individual com col·lectiu.

Si voleu més informació sobre el “Seminari d’Educomunicació per a la justícia glocal” podeu entrar a la pàgina web de la oficina jove del Barcelonès  o entrar directament a la web del seminari on podreu fer la inscripció i contactar amb les associacions responsables.

Anuncios