Archive by Author | martacstill

Més enllà de la compra i el lloguer

Us vull presentar la guia “Més enllà de la compra i el lloguer: guia sobre els models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge” del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, publicada al 2018. És la continuació de la primera guia sobre els models alternatius d’habitatge elaborada anys enrere.

En aquesta guia s’exposen diferents vies d’accés a l’habitatge (més enllà de la compra i el lloguer) adreçat a les persones joves. La guia comença contextualitzant la situació actual d’emancipació de les persones joves al territori i, continua exposant les diferents alternatives a l’habitatge.

Les xifres reflecteixen una realitat preocupant, donat que només un 24% de les persones joves menors de 29 anys està emancipada (Font: La situació laboral de la joventut a Catalunya. Observatori Català de la Joventut. 2n trimestre 2018.). D’aquest 24%, més d’un quart d’aquestes persones joves reben un ajut econòmic per part dels seus familiars, donat que hi ha un nombre elevat de persones entre 20 a 24 anys que molt possiblement estudiïn lluny de les llars familiars.

Les característiques de l’àmbit laboral de les persones joves no emancipades (fins a 29 anys) són, principalment, relacionades al fet de que es troben en treballs molt precaris i temporals i, també, amb sous precaris que no permeten emancipar-se. Així doncs, aquestes característiques dificulten l’emancipació, per una part, i per l’altre la retardaren.

S’ha de tenir en compte, també, que els preus dels lloguers són molt elevats i, en moltes ocasions, poc accessibles a les persones joves.

Aquesta guia dona eines per a poder ajudar a les persones joves que vulguin emancipar-se, trobant una altra alternativa a les dues més conegudes i esteses (compra i lloguer).

Un dels més destacats és l’ associació Sostre Cívic, entitat que té la finalitat de promoure cooperatives d’habitatge en cessió d’ús. És una cooperativa que promou un model alternatiu d’accés a l’habitatge, mitjançant la divulgació, l’assessorament, la cerca de finançament, promoció i gestió d’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús. Treballen per models d’habitatge no especulatius. (trobareu més informació a http://sostrecivic.coop/)

El model de la masoveria urbana és una altra alternativa al lloguer i a la compra. Aquest consisteix en un acord entre la persona propietària d’un habitatge que es troba en mal estat i la persona masovera que es farà càrrec de la vivenda i assumirà les despeses de la millora de l’habitatge.

Existeixen altres alternatives que s’exposen a la guia, com el dret de superfície, la copropietat entesa com la propietat compartida i propietat temporal, el cohabitatge, l’auto-construcció entesa dins del marc legal, entre d’altres.

És un molt bon recurs per a totes les persones joves –i no tant joves- que volen emancipar-se i no poden fer-ho, ja que ens faciliten altres alternatives interessants.

https://www.cnjc.cat/ca/associacionisme-juvenil/recursos/guia-mes-enlla-de-la-compra-i-el-lloguer

Anuncios

El suïcidi juvenil existeix

Vivim en una societat en la que parlar de suïcidi genera un malestar general fins al punt en que es converteix en un tema tabú. Es creu que el suïcidi pot generar un efecte dominó, en el que si es fa molt públic pot incitar a altres persones a realitzar el mateix acte. Però el que és segur és que existeix, i forma part del nostre dia a dia encara que no es vegi reflectit en els mitjans de comunicació.

S’entén com a suïcidi l’acte pel qual una persona es provoca la mort de manera voluntària. Segons el Consell Nacional de la Joventut a Catalunya defineixen el suïcidi com un fenomen social que te les seves causes en les arrels culturals i socials. Segons Durkheim, el qual una de les seves obres més importants tracta sobre el suïcidi, s’ha de buscar la causa en el que anomena anomia social. A grans trets, es tracta de societats en les que hi ha conflictes entre les diferents normes socials de la mateixa societat.

El suïcidi juvenil és la primera causa de mort entre les i els joves d’entre 15 i 35 anys a Catalunya (15-34 anys. Mortalitat, Dept. Salut, 2016). S’estima que hi ha un suïcidi juvenil cada 5,2 dies (Mortalitat, Dept. Salut, 2016). I un 20% de les visites del jovent al metge són per ansietat o depressió (Salut mental i joves. Jove.cat), factors estretament lligats al suïcidi. Per tant, les mateixes dades ens demostren que hi ha un problema social relacionat amb el suïcidi juvenil.

Un altre de les dades interessants és el fet de que nivell europeu, el 42% de les persones joves trans han tingut intents de suïcidi
(LGTBI Health, CUNY 2016). Fet que ens mostra amb xifres com vivim en una societat aparentment integradora però completament tradicional de portes en fora.

Així doncs, què podem fer per a visibilitzar el problema i, en conseqüència, actuar sobre tal? El més important és demostrar que aquest problema existeix, una manera de visibilitzar-ho és mitjançant campanyes, taules rodones o altres eines. El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya aquests últims anys ha dut a terme alguna taula rodona en la que s’ha parlat obertament sobre aquesta problemàtica.

Un altre tema important és el fet de proporcionar una educació emocional que faciliti a aquestes persones joves poder expressar-se amb més llibertat i poder demostrar els seus sentiments obertament. Però per a poder dur a terme això, les persones adultes necessiten també poder tenir eines per a desenvolupar la seva intel·ligència emocional, ja que, com bé sabem, vivim en una societat adultocèntrica en la que les normes les fan les persones adultes, i per tant, les persones adultes necessiten eines per a poder accedir al problema.

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya ha elaborat una guia de prevenció del suïcidi juvenil i acompanyament del dol, en el que trobareu tota la informació per poder encarar el suïcidi tant a nivell personal com a nivell d’entitat o institució relacionada amb joves. Les diferents dades esmentades també formen part d’aquesta guia.

https://www.cnjc.cat/ca/actualitat/encarem-el-suicidi-juvenil-descarrega-la-nova-guia

Tornem a ser aquí!

Tornem amb les piles ben carregades i preparades per apendre noves experiències. El nostre objectiu pel 2019 és seguir aprenent més sobre el col·lectiu juvenil. I el teu?
Cada dijous hi haurà la publicació d’un nou post.

Seguim!