Nova Edició del Programa Joves per l’Ocupació

Nova Edició del Programa Joves per l’Ocupació 2013-2015

En què consisteix aquest programa?

Joves per l’ocupació és un programa de formació en alternança amb el treball que combina accions d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació professionalitzadora i formació en competències transversals.

És un programa finançat pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social i la Unió Europea mitjançant  el Fons social europeu i es vehicula a través del Servei d’Ocupació de Catalunya

Els principals objectius del programa “Joves per l’ocupació” són donar suport a l’experiència pràctica, la formació i l’aprenentatge de les persones joves, mitjançant la combinació d’un conjunt d’actuacions integrades que fomentin la inserció laboral en empreses i/o el retorn al sistema educatiu.

Actuacions a desenvolupar:

 1. Tutorització i acompanyament a la inserció: conjunt d’accions destinades a donar suport i orientar, de manera individualitzada a la persona jove. Al llarg de tot el programa (12 mesos) combinant mecanismes de diagnosi, informació, assessorament i motivació amb l’acompanyament a la inserció
 2. Actuacions de formació:

– Formació professionalitzadora. Té com objectiu millorar l’ocupabilitat i les oportunitats d’inserció.

– Pràctiques formatives en entorn laboral no productiu com una activitat complementaria a la formació.

 1. Promoció de la participació d’empreses i entitats/institucions. Per afavorir la contractació, de les persones joves, augmentant les oportunitats d’inserció laboral i fomentant la participació d’empreses i entitats sense afany de lucre en el programa.
 2. Experiència professional en empreses i entitats/institucions sense afany de lucre mitjançant un contracte de treball: té com a objectiu l’adquisició dels coneixements pràctics  necessaris per al desenvolupament adequat d’una ocupació, mitjançant la formalització d’un contracte laboral de 6 mesos

A qui va dirigit?

Joves de 16 a 24 anys que NO han obtingut el títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, amb les següents característiques:

 • No tenir una formació bàsica sòlida i abandonament del sistema d’ensenyament escolar reglat
 • Sense experiència laboral prèvia o experiència poc definida i poc qualificada
 • Sense perfils laborals definits

Joves de 16 a 24 anys que SI han obtingut el títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, amb les següents característiques:

 • Joves que han acreditat i tenen el Graduat, però no han continuat els estudis.
 • Sense experiència laboral prèvia o experiència poc definida i poc qualificada

Joves menors de 30 anys, inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya i que no tenen feina ni estan formant-se i acreditin una discapacitat igual o superior al 33%.

Com s’estructura un curs?

Els programes de formació i inserció s’estructuren en:

 • Mòduls de formació professional, per a l’assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball.
 • Mòduls de formació general per a l’adquisició de competències instrumentals bàsiques.
 • Accions de seguiment i orientació de l’alumne.

Els programes s’ofereixen en 3 modalitats, segons la seva organització:

 • Plans d’iniciació professional (PIP), que es realitzen en instituts de titularitat del Departament d’Ensenyament i en centres docents privats i establiments de formació autoritzats.
 • Plans de transició al treball (PTT), organitzats en col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i les administracions locals.
 • Programes de formació i aprenentatge professional (FIAP), realitzats en els instituts de titularitat del Departament d’Ensenyament.

Quina oferta hi ha?

Tot i que la oferta formativa és provisional i encara està pendent d’aprovació definitiva per part del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), en el següent enllaç es descriuen els diferents programes de formació i inserció organitzats pel Departament d’Ensenyament del curs 2014-2015.

D’aquesta manera, es pot consultar, per municipis, la oferta formativa presentada, les places inicials, l’especialitat i la informació relativa al centre educatiu on es realitzarà la formació.

http://www20.gencat.cat/docs/canaleducacio/Home/Preinscripcio/Estudis/Programes_formacio_insercio/Tria%20del%20centre%20educatiu/pdf/Oferta_PFI.pdf

I com a professional que treballa relacionat amb la joventut, què puc fer?

Entrar a la pàgina web del municipi en el qual s’està treballant i buscar la informació relacionada amb la oferta formativa dels Plans d’Ocupació, conèixer periodes d’inscripció i si existeix algun requisit específic municipal.

Cal saber que promoció econòmica de cada municipi o consell comarcal (depenent del territori) és qui realitza les tasques d’informació de la oferta formativa, entrevistes de selecció i adjudicació definitives de places. Per tant, és molt important conèixer les especificitats de cada territori per poder oferir una informació clara i real als joves que puguin accedir i tinguin interès en aquest programa, per derivar-los al recurs adient i, sempre que sigui possible, fer-ne un seguiment.

I, per acabar, a mode de reflexió final, la Orientació Professional és defineix com un procés destinat a acompanyar a la persona en la presa de decisions en el seu àmbit laboral i la posada en pràctica d’aquestes decisions. Inclou un conjunt d’activitats d’informació i assessorament per tal d’oferir eines i recursos que permetin millorar i/o actualitzar les competències professionals de les persones acollint-les en els diferents projectes personals i de vida.

Per tant, s’entén que els processos d’orientació han de ser personalitzats i caracteritzats per la seva adaptabilitat i flexibilitat segons les necessitats de cada persona, competències i potencialitats.

Per saber-ne mes…

a) Els programes de formació i inserció

http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.2f4f37c88e124629e85c7273b0c0e1a0/?vgnextoid=9b37e06d6bc94410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9b37e06d6bc94410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

 1. b) D’on venim?

 Acord de mesures per l’ocupació juvenil a catalunya 2009 – 2012

http://ejoventut.gencat.cat/permalink/ab0457f2-2a0c-11e4-bcfe-005056924a59

“Posar a l’abast de les persones joves les eines necessàries per facilitar-los la seva inserció laboral, entesa com un element indispensable per al ple desenvolupament de cada jove dins el mercat de treball.”

c) On estem?

Estrategia 2020

http://www.xarxanet.org/projectes/noticies/l-estrategia-2020-i-els-projectes-europeus

Dels 5 objectius claus, l’ Ocupació ocupa el primer lloc: aconseguir que el 75% de les persones de 20 a 64 anys tinguin una feina.(p.53)

Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020

http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/documents/arxiu/pla_nacional_de_joventut_de_catalunya/pnjcat2020.pdf

Més enllà de la consideració de l’educació com a àmbit central per desenvolupar les oportunitats presents i futures de la persona jove, el PNJCat 2020 vol posar en relleu la importància del procés de transició de la formació al treball com a punt cabdal en la transició cap a la vida adulta i en la generació d’oportunitats de mobilitat social.

El PNJCat aposta, en aquest cas, per ubicar les accions destinades a millorar les condicions i oportunitats per establir el pont entre el món educatiu i el món laboral, com a estratègia bàsica

dins de les polítiques d’ocupació i treball. Tot i així, accions vinculades a les polítiques educatives poden tenir una influència sobre la transició formació-treball en tant que aquesta implica la coordinació de recursos i estratègies que poden ser definides des de la vessant educativa (p.73)

d) Normativa específica

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s